info@heller-architekti.cz
+420 724 590 067

Restaurace Gaston v ZOO Praha

lokace:
Trója, Praha 7
rok:
2014
investice:
cca 45 mil
užitná plocha:
636m2
investor:
Zoologická zahrada hl. m. Prahy
autorský tým:
Jan Heller, G.L:Architekti s.r.o. - Vlastimil Vagaday
rozsah:
architektonická studie, DÚR, DSP, DZS